יום שני, 24 ביוני 2013

לא ברור


בימים אלה, בהם מדובר על השיח הכלכלי הרדוד במדינה ונדונה השאלה אם יש להביא לאישור הכנסת הכרעות כלכליות משמעותיות, אמליץ לכם לקרוא את "כלכלה פוליטית", ספרו של יורם גבאי.

גבאי, היה במהלך שנות השמונים והתשעים פקיד באוצר, והוא ליווה את התהליכים הכלכליים המשמעותיים שעברו על המשק הישראלי באותן שנים.

הספר הוא לא פחות מחרפה עריכתית, אבל בהתעלם מכך הוא בהיר, מעניין וכן בצורה יוצאת דופן.

באחד הפרקים גבאי מתאר את תהליך הליברליזציה בייבוא הסחורות. הוא מציין שבתכנית הייצוב של 1985 ישראל פעלה בהתאם לדרישות האמריקאים שליוו את התכנית וסייעו לה, בכפוף למילוי דרישותיהם הפיסקליות. גבאי מגלה שחלק מדרישות האמריקאים הועלו על ידי פקידי האוצר הישראלים עצמם שביקשו לכפות את עמדתם על הדרג הפוליטי.

גבאי מרחיב בנוגע להשקפת העולם ששררה באותן שנים במשרד האוצר, השקפת עולם שכנראה עדיין שוררת בו:
"דעתי האישית היא שאין מגבלות לדרג המקצועי בממשלה. תפקיד איש המקצוע הוא להבהיר את העמדות המקצועיות וליישמן, ולשם כך מותר גם לנצל כל סעיף חוקי לקדם את הנושא, גם אם הוא עוקף כנסת. הרשות המבצעת – היינו הממשלה, צריכה לפעול בתיחכום במסגרת החקיקה הקיימת לקידום עמדותיה.
תהליך הגלובליזציה השפיע ועודנו משפיע מהותית על כל המערכת הכלכלית והחברתית במדינה. הוא משנה באופן משמעותי את ההעדפות ואת הערכים של החברה, ומקטין את ריבונותה של הממשלה והשפעתה על התנהלות המשק לפחות בטווח הקצר.בהינתן טיעונים אלה, השאלה היא האם תהליכים אלה צריכים היו לעבור דיון ציבורי מקיף ושקוף, והאם על הרשות המחוקקת מוטל היה לאשר את כל הקונצפציה ולא רק פריט חוקי זה או אחר.
 עמדתנו באוצר הייתה, שראוי לקדם דיון ציבורי בנושא, אך עדיף שלא לערב את הרשות המחוקקת בדיונים פרלמנטריים רחבים. אם כי הסברנו בוועדת הכספים את עמדותינו, בכל זאת ביצענו תהליך חוקי עוקף כנסת, כדי למנוע לחץ מצד לוביסטים, כיוון שזה יכול היה לעצור את התהליך או לעכבו לזמן ממושך. באופן פרדוקסלי ניצלנו את החקיקה הקיימת להימנעות מדיון מפורט ברפורמה בכנסת. האם הדבר חוקי? כן. האם ראוי ולגיטימי? לא ברור.
נשמעת לעתים טענה, שתפקיד הדרג המקצועי הוא לייעל ולבצע, וכי הדרג הפוליטי הוא שצריך להחליט. אינני סבור כך. לדעתי תפקיד הדרג המקצועי להעביר ולבצע נושאים מקצועיים כמעט בכל מחיר ובכל טקטיקה. אולם אסור לו להתערב בנושאים אידאולוגיים. קיים כמובן קושי ביחס להבחנה בין 'מקצועיות' ו'אידאולוגיה', ובעניין זה יש לומר, הגבול אינו ברור באופן מובהק".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה