יום שישי, 2 באוקטובר 2009

ברנרדו ישמחוביץ לבב אנוש

ד"ר ברנרדו ישמחוביץ הוא רופא לפי מקצועו שעיקר עיסוקו בתחום העקרות, ההזרעה המלאכותית והאימפוטנציה. את זה לא אני אומר, וגם לא יוסי בנאי או שייקה אופיר, אלא השופט יואל זוסמן, בפסק דין משנת 1973 (בג"ץ 447/72).
גד
פקיד שומה לחקירות בתל-אביב שלח את כוחותיו המיומנים לביתו של ד"ר ישמחוביץ, מצויידים בצו מבית משפט, כאשר משימתם הייתה החרמת כרטסת החולים של הרופא. פקיד השומה חשד כי הרופא מעלים הכנסות מרשויות המס, כאשר עיון בכרטסת היה בו, יש להניח, כדי לאשש או להפריך את החשד האמור.
גד
ד"ר ישמחוביץ מיהר לעתור לבית המשפט הגבוה לצדק כדי שזה ימנע מרשויות המס מלעיין בכרטסת. כמובן, לו עצמו לא היה מה להסתיר מרשויות המס, אולם לטענתו הוא חס על פרטיות מטופליו.
גד
=
גד
השופט זוסמן דן בשאלה אם עצם היזקקותו של אדם לרופא (להבדיל מהטיפול עצמו) הוא עניין שבצנעת הפרט הראוי להגנת הדין, והשיב על כך בעיקרון בשלילה. ד"ר ישמחוביץ היה מוכן לקבל את גישתו העקרונית של השופט זוסמן, אולם הוא טען שהמקרה שלו מיוחד, בשל עיסוקו המיוחד בתחום העקרות והאימפוטנציה. השופט זוסמן דחה טענה זו:

"אני מעז להטיל ספק בדבר אם אמנם מחייב עיסוקו של העותר הרחבה שכזאת של הגנת החיסיון. העותר משמש כרופא בכיר במחלקת נשים ויולדות בבית-חולים, ובתור שכזה אינו עוסק רק באותם עניינים אינטימיים החייבים טיפול בחשאי. לידות אינן בגדר סוד ומסופק אני אם העובדה שפלונית נזקקה לעצת העותר, כמוה כגילוי שביצע בה הזרעה מלאכותית, או כיוצא בזה טיפול מיוחד".

הרופא גייס לטובת עניינו את המאבק הדמוגרפי המתמיד בו מצוייה מדינת ישראל. הוא טען שאם כרטסתו תימסר לידי רשויות המס, אזי אנשים יימנעו מלפנות לשירותיו, ולא יזכו להעמיד דור צאצאים להם ולמדינת ישראל. טענה זו לא שכנעה את בית המשפט.
גד
=
גד
הרופא אף ציין כי בין מטופליו נמנים "אנשי ציבור חשובים ביותר" שגילוי שמותיהם "עלול לפגוע באותם האנשים ובמעמדם". בית המשפט דחה טענה זו והשופט חיים כהן, אשר אף הוא ישב בדין, נזף ברופא באומרו: "במדינה הזאת שולט החוק, ודין אחד לחשובים ולבלתי-חשובים. לאישי ציבור וליושבי קרנות". בשנת 1973, מסתבר, ניתן היה להבחין בין אישי ציבור ליושבי קרנות.
גד
=
גד
השופט זוסמן קבע:

"חולה הנזקק לשירותו של רופא, ומחלתו היא מסוג מחלות הגוף שאין בהן בעיני הבריות לא סרכה ולא סרחון (אלא מחלות הן המכבדות את בעליהן), מן הסתם לא יהא איכפת לו שיתגלה ברבים שביקר אצל הרופא, או אפילו אושפז בבית-חולים ... מה שאין כן לגבי חולה הנזקק לשירותו של רופא, ומחלתו היא מחלת נפש, או מסוג המחלות האחרות אשר בעיני הבריות השתיקה וההעלמה יפה להם, או מסוג המחלות האנושות או חשוכות המרפא".

=
גד
מדי פעם מפורסם בכלי התקשורת כי פלוני אלמוני מת "בשל מחלה קשה". רועי הטיל עלי להסביר "מחלה קשה" מהי. ובכן, כעניין של מדיניות, כאשר אני שומע שאדם מת ממחלה קשה אני מניח שהוא מת מאיידס. גם סיפיליס היא מחלה שיכולה לבוא בחשבון. רועי משום מה מניח שמדובר דווקא בתסמונת טורט. כל אחד ומדיניותו שלו.
גד
=
גד
יש לציין שיש איזושהי נחמה בכך שאדם מת ממחלה קשה. הרבה יותר לא נעים למות ממחלה קלה. שוו בנפשכם את הידיעה החדשותית על האיש שמת בתום מאבק בן שעתיים במחלת הנזלת, או על האיש שהוכרע על ידי האקזמה שדבקה ברגלו.
גד
אם אתה מת ממחלה קשה, כלומר מאיידס, לפחות אנשים יניחו שהיו לך חיי מין.

2 comments:

  1. אוי, מקשיבים לנו לשיחות!

    השבמחק
  2. ובלי קשר, כמו שנאמר (ולא מניסיון):
    "יין ישמח לב אנוש. חשיש פי שלוש".

    השבמחק